Konsulent

Øget bevidsthed hos det enkelte menneske skaber muligheden for ansvar. Dette kommer ikke kun til gavn for det enkelte menneske, men ligeledes i den kollektive trivsel og sundhed i et fællesskab som for eksempel en arbejdsplads.

Mit fokus er at skabe bevidsthed om historien vi hver især bærer på. Fortiden med tidligere oplevelser og erfaringer på godt og ondt, som kan udfordre for en sund udvikling. Vi har et bevidst og et ubevidst sind, og op til 90% af det vi gør i løbet af en dag, er fra programmer fra den ubevidste hjerne. Her ligger den gamle fortælling, og i mit virke hjælper jeg til at få kortlagt det ubevidste og gjort det bevidst. Først når det er bevidst, hvad det enkelte menneske bærer med sig er det muligt at forandre. Alle historier bæres med sig, men forståelsen for eget mindset er væsentligt for trivslen i sig selv. Trivsel for et menneske handler i høj grad om fysisk og mental sundhed.

Jeg tilbyder konsulentarbejde indenfor virksomheder, sundhedsprofessionelle skoler og behandlere. Herunder kan du vælge, hvad der ville passe bedst for dig.

Virksomheder

Der er mange forskellige individer, som samles i en virksomhed. Det kan godt være, at den røde tråd er et fælles mål, fælles intentioner og fælles uddannelser, men hvert menneske har sin egen historie med. Historier kan udvikle et menneske, men en historie kan også bremse, og skabe mistrivsel og smitte af på den kollektive sundhed og trivsel. Menneskers nervesystem reagerer på hinanden, og det er derfor umuligt ikke at blive påvirket, hvis en eller flere mennesker på en arbejdsplads ikke trives.

Det handler ikke kun om trivsel på arbejdspladsen med kollegaerne, arbejdsopgaverne, ledelsen m.m. Jeg ser i høj grad at mistrivsel stammer fra flere facetter hos det enkelte menneske såsom økonomi, relationer, opvæksten, miljøet, arven m.m. Bevidstheden bør øges for at give hensigtsmæssige vilkår.

Men hvorfor skal en virksomhed stå med det ansvar?

Flere og flere går ned med stress, og det betyder også at effektiviteten på en arbejdsplads bliver presset. Det ligger presset ud på andre medarbejdere, og så er det et tilbagevendende problem. Ved at italesætte trivsel hos det enkelte menneske skabes et rum på arbejdspladsen, hvor det hele menneske vil føle sig tryg og sikker.

Jeg kan tilbyde en workshop med fokus på:

Medarbejderens mindset

Indsigt om energien der bringes til arbejdspladsen.

Indsigt i gruppedynamik og individualiteten.

Etablering af et trygt og sikkert rum på arbejdspladsen.

Hjernens opbygning i relation til bevidsthed.

Forskellen på sund og usund stress.

Jeg vil bidrage med min fysioterapeutiske viden. Dette vil skabe et potentiale for sund udvikling, hvor både krop og sind håndteres.

Den enkelte medarbejder vil enkelt kunne implementere de nye tiltag.

Hvis dette lyder som noget for jer, så skriv endelig til mig for en pris og andre praktiske informationer.

Jeg opsætter også gerne et uforpligtende møde med jer.

Behandlere

På min egen rejse har jeg oplevet hvordan psykiske ubalancer påvirker den fysiske krop, og at det ene ikke udlader det andet.

Det handler om at få et øget kendskab til koblingen mellem kroppen og sindet, og hvordan det kan implementeres i en behandling.

Vi har alle et ubevidst sind, hvor de indlærte programmer ligger. Helt op til 80-90% af det vi praktiserer i løbet af en dag, er indlærte programmer. Programmerne er ikke altid hensigtsmæssige, og belaster den fysiske og mentale tilstand. Ved at øge bevidstheden hos vores klienter er betingelserne for, at havne ind i de samme usunde vaner mindre. Klienterne vil kunne have etablere en hverdag hvor trivsel og sundhed helt ned på celleplan er muligt. En tilstand hvor klientens nervesystem balanceres, og hvor et behandlingsforløb tager hånd om både fysisk og mental sundhed.

Er du behandlere og arbejder til dagligt med mennesker, så tilbyder jeg både et foredrag, men også en workshop. Det kan være du til dagligt arbejder som kiropraktor, massør, fysioterapeut, socialrådgiver, sygeplejerske m.m. Jeg kommer gerne ud og underviser på jeres klinik.

Det jeg kan tilbyde:

 

Nervesystemet fortalt ud fra et psykisk perspektiv.

Teori om det ubevidste og bevidste sind.

Aktivering af Nervus Vagus for indre ro.

Kroppens sprog, og hvordan sproget kan fortælle om klientens mentale sundhed.

Øvelser til klienten for at skabe balance i krop og sind.

Hjemmeøvelser til klienten.

Jeg kan tilbyde jer to scenarier:

Foredrag á en varighed på 3 timer.

Workshop hvor teorien bindes sammen med praktiske øvelser.

Hvis dette lyder som noget for jer, så skriv endelig til mig for en pris og andre praktiske informationer.
Jeg opsætter også gerne et uforpligtende møde med jer.

Sundhedsuddannelser

Da jeg selv er uddannet fysioterapeut fra 2013 fandt jeg en lyst og behov til at studere videre på forbindelsen mellem krop og sind. Nysgerrighed på, hvordan min egen krop reagerede, men også udsprunget af klienternes historie. Dette blev starten på en rejse indenfor forskellige behandlingsformer, kurser, uddannelser og selvstudier.

Jeg brænder for, at fysisk og psykisk sundhed er et etableret system, som kan bidrage med et effektfuld behandlingsforløb.

Studerende bliver udstyret med viden indenfor fysisk og mental sundhed, og hvordan et behandlingsforløb kan implementeres, hvor det hele menneske er i fokus. Styrkelse af de studerendes evner til at forstå, videreformidle og behandle kommende klienter udefra et fysisk og psykisk perspektiv.

Det jeg kan tilbyde:

Nervesystemet fortalt ud fra et psykisk perspektiv.

Teori om traumer og traumers påvirkning af kroppen.

Aktivering af Nervus Vagus for indre ro.

Sammenhængen mellem kroppens sprog og klientens mentale sundhed.

Instruktion i øvelser for at skabe balance i krop og sind.

Videregivelse af øvelser, som klienten kan modtage til hjemme brug.

Jeg kan tilbyde jer to scenarier:

Foredrag á en varighed på 3 timer.

Workshop hvor teorien bindes sammen med praktiske øvelser.

Hvis dette lyder som noget for jer, så skriv endelig til mig for en pris og andre praktiske informationer.

Jeg opsætter også gerne et uforpligtende møde med jer.

Få 15 minutter gratis start-samtale

Hvis du har brug for en afklarende samtale inden du booker din første tid, så tilbyder jeg dig 15 minutters gratis start-samtale.

You have Successfully Subscribed!